Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyonu

ISO 9001:2008 İç Kalite Denetçisi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İç Çevre Denetçi ISO 14001

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Temel Eğitimi ve İç Denetçi Eğitimi

Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA)

Süreç Yönetimi ve İyileştirme Eğitimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Risk Analizi Eğitimi

Çözme Teknikleri Kalite İyileştirme ve Problem

5S Eğitim                              

Toplam Üretken Bakım Eğitimi

Stratejik Liderlik                                 

Yalın Üretim Teknikleri                  

 Otel İşletmelerinde Çevre Yönetimi

TKY Liderlik Motivasyonu                             

Kalite Çemberi

CE İşareti ve Teknik Dosya Hazırlama Süreci