Seminer & Konferans

Kalite Yönetim Sistemi Seminer & Konferansları

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sosyal Tarafların Rolü                         

Çalışma Ortamında Tehlikeler ve Ortam Ölçümleri

İş Kazaları-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Ekip Çalışmasının Önemi                             

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Toplam Kalite Yönetimi Seminerleri Serisi (2010)                               

Sosyal Güvenlik Bilinci İşçi Hak ve Sorumluluklar (2010)


Bilgisayar - Bilişim Seminer & Konferansları

Bilişim ve Güvenlik Konferansı (2010)


Kişisel Gelişim Seminer & Konferansları

Kişisel Gelişim Seminerleri Serisi (2010)                                 

Çatışma Yöntemi Semineri (2011)

Kişilerarası İletişim Becerileri (2011)                         

Problem Çözme Teknikleri (2011)

Etkili İletişim, Beden Dili (2011)                  

Kurum Kültürü Oluşturma (2011)

Telefonda Konuşma Teknikleri (2011)                    

Çalışana Aidiyet Duygusu Geliştirme (2011)

Satış Pazarlama ve Yönetim (2012)                          

 Satış ve Pazarlama (2012)

Etkin Zaman Yönetimi (2012)                      

Takım Çalışması (2012)

Girişimcilik Paneli (2012)


Mesleki Seminer & Konferanslar

Eğitimcinin Eğitimi (2010)                              

Isı Yalıtımı Uygulama semineri (2010)

İnşaat Boyaları Uygulama Semineri (2010)                            

Bankacılık Temel Eğitimi (2011)